Cartridge Europe Enschede, gevestigd aan de Deurningerstraat 14 a, 7514 BH  Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weegegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.cartridge-europe-enschede.com
Adres: Deurningerstraat 14 a, 7514 BH  Enschede
Telefoon: +31 53 4309343

Timo Kingma is de functionaris gegevensbescherming en bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cartridge Europe Enschede verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken wij:
- Naam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- BTW-nummer
- Gegevens ten behoeve van DHL-zendingen
- IP-adres
- Gegevens omtrent uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Cartridge Europe Enschede verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van uw betaling
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- om goederen en diensten bij u af te leveren
- ten behoeve van een correcte afhandeling van uw DHL-zending
- Cartridge Europe Enschede analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
- er worden ook persoonsgegevens verwerkt als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Cartridge Europe Enschede neemt ook op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cartridge Europe Enschede) tussen zit. De volgende computerprogramma's of -systemen worden door ons gebruikt:
* Kassa afrekenprogramma Newway voor verplichting van belastingzaken zoals aangifte omzetbelasting
* Boekhoudprogramma Visma voor verplichting van belastingzaken zoals aangiftes omzet- en vennootschapsbelasting en jaarcijfers
* DHL servicepoint software en systeem voor correcte afhandeling van DHL-zendingen

Bij bovenstaande besluitvorming worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk ter voldoening van wettelijke verplichtingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden vrezameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) persoonsgegevens:
* Personalia; bewaartermijn: identiek aan bewaartermijn bedrijfsadministratie, reden: wettelijke verplichting
* Adresgegevens; bewaartermijn: identitek aan bewaartermijn bedrijfsadministratie, reden: wettelijke verplichting
* Bedrijfsgegevens zoals bankrekeningnummer en BTW-nummer; bewaartermijn: identiek aan bewaartermijn bedrijfsadministratie, reden: wettelijke verplichting
* Activiteiten op onze website; bewaartermijn maximaal 1 jaar, reden: statistische informatie ten behoeve van website
* Persoonsgegevens DHL-zending; bewaartermijn: totdat een zending afgeleverd is, reden: correcte afhandeling van de zending

Delen van gegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cartridge Europe Enschede blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cartridge Europe Enschede gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een Cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cartridge Europe Enschede gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cppkies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cartridge Europe Enschedeen heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemmingof bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen voer weken, op uw verzoek.

Cartridge Europe Enschede wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Catridge Europe Enschede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Cartridge Europe Enschede heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
-TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.